ANKSIOZNOST – ŠTA SVE MOGU DA BUDU UZROCI

Autor: hormonska_veza2,

Mnogi ljudi se u današnje vreme bore sa anksioznošću i nervozom. Međutim, uzrok anksioznosti nije isti, a od uzroka zavisi i terapijski pristup i zato je veoma važno da ga odredimo.


Takođe, ne doživljavaju svi ljudi anksioznost na isti način.


Važno je da razumemo da iako postoje neki dobro poznati uzročnici anksioznosti, tu su i brojni faktori koji mogu da budu njeni okidači, a da toga nismo ni svesni.


Evo nekih od njih:


1. Genetske predispozicije


Postoji tzv. polimorfizam gena (u suštini, on predstavlja pojavu da jedan gen može da postoji u nekoliko različitih oblika kod različitih osoba).


Tako genetske predispozicije mogu da utiču na to kako telo metaboliše nutijente, hemikalije i neurotransmitere. A posledično to utiče na naše celokupno raspoloženje i mentalno zdravlje.


Dakle, afinitet za anksioznost se može naslediti!


2. Disbalans u nervnom sistemu


Neurotransmiteri (supstance koje prenose nervne impulse na različite delove tela) u velikoj meri utiču na regulisanje i stabilizaciju raspoloženja.


Ako, usled nekog stanja, dođe do disbalansa neurotransmitera, to može voditi anksioznosti.


3. Disbalans bakterija u crevima


Creva i mozak su u konstantnoj komunikaciji. Ako se osećate anksiozno ili nervozno, to može da bude zbog poremećaja mikrobioma (dobrih bakterija u crevima).


4. Psiho emocionalni stresori


Ovo je jasno: traumatični događaji i stresne okolnosti mogu da budu snažni okidači za pojavu anksioznosti.


5. Primena lekova


Lekovi za lečenje štitne žlezde, steroidni lekovi, antiepileptici, lekovi za lečenje Parkinsonove bolesti i astme mogu potencijalno da doprinesu pojavi anksioznosti.


6. Disbalans hormona


Hormoni u ogromnoj meri utiču na zdravlje, a igraju ulogu i u nastanku anksioznosti.


Tu podrazumevamo hormone našeg endokrinog sistema, kao i ženske polne hormone. Višak hormona štitne žlezde može da se manifestuje kao osećaj fizičke i mentalne anksioznosti.


Takođe, kada postoji dominacija estrogena (višak estrogena u odnosu na progesteron) mogu da se jave promene raspoloženja i anksioznost.


Ako imate blaži oblik anksioznosti i osećate se nervozno s vremena na vreme, možete da uzmete u obzir neke od sledećih prirodnih lekova:

pasiflora, zlatni koren, ašvaganda i vitamin B6.


Nemojte da dozvolite da anksioznost upravlja vašim životom! Otkrijte njen uzrok i radite na tome da ga otklonite i ponovo se osećate dobro i smireno.